wkkschool

โรงเรียนวัดเขียนเขต


You are not connected. Please login or register

เรื่องเล่าเร้าพลัง

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

1. ชื่อผู้นำเสนอ : นางสาวสุชัญญา สารประสพ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
2. ชื่อผลงาน : ความขยันคือทางแห่งความสำเร็จ
3. ผลงานที่สะท้อนจากผลงาน :
3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ
3.2 นักเรียนสามรถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำวิธีการดังกล่าวไปใช้ในการเรียนชั้นที่สูงขึ้น
3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสอบเข้าห้องเรียนอัจฉริยภาพ สสวท. ได้
4. แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลงานที่นำเสนอ
เมื่อย้อนเวลากลับไปนึกถึงการเรียนตอนเป็นเด็ก ตัวเองไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่อาศัยว่าเป็นคนขยันและตั้งใจเรียน มีความตั้งใจอยากจะเป็นครู เพื่อสอนให้เด็กๆมีความรู้ จากความตั้งใจนั้นจึงพยายามหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสอบเข้ารับราชการครูให้ได้ โดยมีวิธีการดังนี้ 1. จะต้องอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน 1 รอบ 2. ตั้งใจเรียนในขณะที่ครูสอน 3. ทบทวนบทเรียนอีก 1 ครั้ง หลังจากเรียนจบ 4. ฝึกทำข้อสอบเยอะๆ จึงได้นำวิธีเหล่านี้มาสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นย้ำโดยการพานักเรียนทำพร้อมๆกันทั้งชั้นเรียน นอกจากนี้ก็สอนควบคู่กับกระบวนการแก้ปัญหา การฝึกทักษะและการเรียนบูรณาการร่วมกับ สาระการเรียนรู้อื่น
5. จุดเด่นของผลงาน
เป็นการเล่าถึงประสบการณ์ตรงของการเรียนที่ประสบความสำเร็จ พร้อมภาพประกอบทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน และตั้งเป้าหมายในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ
6. เงื่อนไขที่ทำให้ผลงานประสบความสำเร็จ
6.1 นักเรียนต้องมีเป้าหมายการเรียน และมีการวางแผนอนาคตของตนเอง
6.2 เริ่มฝึกจากการเรียนในห้องเรียน การ ฝึกบ่อยๆ และต่อเนื่อง จนกลายเป็นนิสัยของนักเรียน
6.3 ครูผู้สอนต้องเป็นกำลังและแรง ใจให้นักเรียน
7. การสรุปบทเรียน เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นักเรียนจะต้องมีเป้าหมายของการศึกษา หรือการวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคต เริ่มทำตามขั้นตอนแห่งความสำเร็จจนเป็นนิสัย นอกจากนี้นักเรียนยังต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นการพัฒนาชีวิตของตนเอง
*******************************

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ