wkkschool

โรงเรียนวัดเขียนเขต


You are not connected. Please login or register

เรียนต่อ ม.ปลายฟรี! เด็กเก่งวิทย์-คณิต

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Admin

avatar
Admin
เรียนต่อ ม.ปลายฟรี! เด็กเก่งวิทย์-คณิตเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิต หรือ โครงการ วมว. เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ สร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. จะใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด

ขณะที่ นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือ โครงการ วมว. เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 ในโรงเรียนชั้นนำกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ ที่อยู่ในกำกับการดูแลของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ อันได้แก่ ...

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาสงขลานครินทร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

โดยโรงเรียนแต่ละแห่งนั้น สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้แห่งละ 30 คน รวม 210 คน ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน เช่น อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางส่วน จนสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 และถ้าหากจบการศึกษาแล้ว จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่งอีกด้วย

สำหรับในปีการศึกษา 2554 โครงการฯ จะเปิดรับสมัครในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2553 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการสอบคัดเลือกพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1313 หรือเว็บไซต์ http://www.most.go.th/

http://education.kapook.com/view15369.html

ดูข้อมูลส่วนตัว http://wkks.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ