wkkschool

โรงเรียนวัดเขียนเขต


You are not connected. Please login or register

เลือกตั้ง ส.ก. ส.ข. สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ก.- ส.ข.

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Admin

avatar
Admin

เลือกตั้ง ส.ก. ส.ข. สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ก.- ส.ข.http://hilight.kapook.com/view/51612

สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ข. อย่างไม่เป็นทางการ ยอดผู้ใช้สิทธิ 42.07%

ในส่วนของการเลือกตั้ง ส.ข. 36 เขต มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,333 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ข 36 เขต รวมจำนวน 2,737,054 คน มีผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ข. ทั้งสิ้น 1,151,483 คน คิดเป็นร้อยละ 42.07 จากเดิมร้อยละ 42.70 บัตรเสีย 56,020 บัตร คิดเป็นร้อยละ.4.87 ไม่ลงคะแนน 94,871 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24

ทั้งนี้ พื้นที่เขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ข. มากที่สุด ได้แก่ เขตทวีวัฒนา คิดเป็นร้อยละ 48.28 ส่วนเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ข. น้อยที่สุด ได้แก่ เขตวัฒนา คิดเป็นร้อยละ 35.91

สำหรับผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ข. รวมมีจำนวนทั้งสิ้น 256 คน โดยผลการเลือกตั้งสรุปอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

พรรคประชาธิปัตย์ ได้ผู้รับเลือก ส.ข. 210 คน

พรรคเพื่อไทย ได้ผู้รับเลือก ส.ข. 39 คน

พรรคอิสระ ได้ผู้รับเลือก ส.ข. 7 คน

พรรคการเมืองใหม่นั้น ไม่ได้แม้แต่ที่นั่งเดียว

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้ ส.ข.ในเขตห้วยขวาง หนองแขม หนองจอก ธนบุรี และภาษีเจริญแบบเหมายกเขต ส่วนเขตดุสิตได้เหมาพื้นที่จากพรรคประชาธิปัตย์ 2 คน จากทั้งหมด 7 คน เขตจอมทอง 1 คนจากทั้งหมด 8 คน และเขตทุ่งครุ 1 คนจากจำนวน 7 คน ส่วนพรรคอิสระได้พื้นที่พระนครเหมายกเขตรวม 7 คน

สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ ยอดผู้ใช้สิทธิ 41.14%

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 50 เขต ภายหลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏดังนี้ มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,433 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก ทั้งสิ้น 4,139,075 คน มีผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,702,845 คน คิดเป็นร้อยละ 41.14 จากเดิมร้อยละ 41.94 บัตรเสีย 69,669 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.09 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 105,061 คิดเป็นร้อยละ 6.17

สำหรับเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. มากที่สุด ได้แก่ เขตภาษีเจริญ คิดเป็นร้อยละ 45.21 และเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. น้อยที่สุด ได้แก่ เขตวัฒนา คิดเป็นร้อยละ 35.03

สำหรับผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ก. 50 เขต มีจำนวนทั้งสิ้น 61 คนดังนี้

ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 45 คน

ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 15 คน

ผู้สมัครอิสระ 1 คน
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ข. ทั้งหมด 256 คน อย่างไม่เป็นทางการ

เขตคลองเตย

นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคประชาธิปัตย์ 14,387 คะแนน

เขตคลองสาน

นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล พรรคประชาธิปัตย์ 9,590 คะแนน

เขตคันนายาว

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย 15,646 คะแนน

เขตดินแดง

นางอนงค์ เพชรทัต พรรคเพื่อไทย 17,915 คะแนน

เขตดุสิต

นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย พรรคเพื่อไทย 14,160 คะแนน

เขตตลิ่งชัน

พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง พรรคประชาธิปัตย์ 16,583 คะแนน

เขตทวีวัฒนา

นายสุไหง แสวงสุข พรรคประชาธิปัตย์ 15,627 คะแนน

เขตทุ่งครุ

นายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 11,635 คะแนน

เขตธนบุรี

นายวิชัย หุตังคบดี พรรคเพื่อไทย 12,821 คะแนน

เขตบางกอกน้อย

นายนภาพล จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์ 19,413 คะแนน

เขตบางกอกใหญ่

นายวิรัช คงคาเขตร พรรคประชาธิปัตย์ 14,131 คะแนน

เขตบางคอแหลม

นายอภิมุข ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์ 14,689 คะแนน

เขตบางซื่อ

น.ส.พรพิมล คงอุดม พรรคประชาธิปัตย์ 22,157 คะแนน

เขตบางนา

นายคำรณ บำรุงรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 13,336 คะแนน

เขตบางบอน

นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 14,073 คะแนน

เขตบางพลัด

นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์ 12,608 คะแนน

เขตบางรัก

นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา พรรคประชาธิปัตย์ 8,540 คะแนน

เขตบึงกุ่ม

นายแมน เจริญวัลย์ พรรคประชาธิปัตย์ 21,043 คะแนน

เขตปทุมวัน

นางสาวอุไร อนันตสิน พรรคประชาธิปัตย์ 6,463 คะแนน

เขตป้อมปราบฯ

นายเอก จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 8,742 คะแนน

เขตพญาไท

นายพีรพล กนกวลัย พรรคประชาธิปัตย์ 11,415 คะแนน

เขตพระโขนง

นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 16,170 คะแนน

เขตพระนคร

น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคประชาธิปัตย์ 10,481 คะแนน

เขตภาษีเจริญ

นายสุธา นิติภานนท์ พรรคประชาธิปัตย์ 18,784 คะแนน

เขตมีนบุรี

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย 20,532 คะแนน

เขตยานนาวา

นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 14,305 คะแนน

เขตราชเทวี

นางผุสดี วงศ์กำแหง พรรคประชาธิปัตย์ 8,457 คะแนน

เขตราษฎร์บูรณะ

นายไสว โชติกะสุภา พรรคประชาธิปัตย์ 12,478 คะแนน

เขตลาดพร้าว

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคประชาธิปัตย์ 16,975 คะแนน

เขตวังทองหลาง

นายบำรุง รัตนะ พรรคประชาธิปัตย์ 15,391 คะแนน

เขตวัฒนา

นายประสิทธิ์ รักสลาม พรรคประชาธิปัตย์ 11,301 คะแนน

เขตสวนหลวง

นายณัทวุฒิ หมัดนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์ 19,005 คะแนน

เขตสะพานสูง

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคเพื่อไทย 10,983 คะแนน

เขตสัมพันธวงศ์

นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 6,446 คะแนน

เขตสาทร

นายธวัชชัย ปิยนนทยา พรรคประชาธิปัตย์14,428 คะแนน

เขตหนองแขม

นายนวรัตน์ อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย 22,804 คะแนน

เขตหนองจอก

นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย 20,787 คะแนน

เขตหลักสี่

น.ส. เรณุมาศ อิศรภักดี อิสระ 11,289 คะแนน

เขตห้วยขวาง

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย 13,621 คะแนน

เขตจตุจักร

เขตที่ 1 นายประพนธ์ เนตรรังษี พรรคเพื่อไทย 10,057 คะแนน

เขตที่ 2 นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 11,518 คะแนน

เขตจอมทอง

เขตที่ 1 นายพิรกร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ 11,471 คะแนน

เขตที่ 2 นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ 14,369 คะแนน

เขตสายไหม

เขตที่ 1 น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี พรรคประชาธิปัตย์ 13,218 คะแนน

เขตที่ 2 นายสมชาย เวสารัชตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ 13,336 คะแนน

เขตบางเขน

เขตที่ 1 นายสายันต์ จันทร์เหมือนเผือก พรรคเพื่อไทย 13,979 คะแนน

เขตที่ 2 น.ส.ปราณี เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์ 12,922 คะแนน

เขตบางแค

เขตที่ 1 นายสุพิน คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์ 14,030 คะแนน

เขตที่ 2 นายเพทาย จั่นเผื่อน พรรคประชาธิปัตย์ 16,036 คะแนน

เขตบางกะปิ

เขตที่ 1 นายประเสริฐ ทองนุ่น พรรคประชาธิปัตย์ 10,816 คะแนน

เขตที่ 2 นางนฤมล รัตนาภิบาล พรรคประชาธิปัตย์ 8,578 คะแนน

เขตบางขุนเทียน

เขตที่ 1 นายสารัช ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 11,272 คะแนน

เขตที่ 2 นายสาทร ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์ 11,468 คะแนน

เขตประเวศ

เขตที่ 1 นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 11,867 คะแนน

เขตที่ 2 นายกิตพล เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 12,140 คะแนน

เขตคลองสามวา

เขตที่ 1 นายวิรัช อินช่วย พรรคประชาธิปัตย์ 10,525 คะแนน

เขตที่ 2 นายชูชาติ ประเสริฐกรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 11,774 คะแนน

เขตดอนเมือง

เขตที่ 1 นายสุริยา โหสกุล พรรคเพื่อไทย 11,170 คะแนน

เขตที่ 2 นางพิมพ์ชนา โหสกุล พรรคเพื่อไทย 11,863 คะแนน

เขตลาดกระบัง

เขตที่ 1 นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย 10,096 คะแนน

เขตที่ 2 นายณัฐ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย 10,425 คะแนน

ดูข้อมูลส่วนตัว http://wkks.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ