wkkschool

โรงเรียนวัดเขียนเขต


You are not connected. Please login or register

เรื่อง The star ค้นฟ้าคว้าดาวลูกเขียนเขต

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

เรื่อง The star ค้นฟ้าคว้าดาวลูกเขียนเขต
1. ผู้นำเสนอ : นางสาวยุพาวรรณ คำทา
2. สิ่งที่สะท้อนจากผลงาน
* นักเรียนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออก
* ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
* นักเรียนเกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
* การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้
3. แรงบันดาลใจในการทำผลงาน
เนื่องจากการนำเสนอผลงานในรูปแบบของ power point ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มนั้น เพื่อนในห้องที่นั่งฟังขาดความสนใจในการร่วมกิจกรรม ไม่ค่อยกล้าถาม หรือแสดงความคิดเห็น ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดูน่าเบื่อ ผู้สอนจึงพยายามคิดหารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น พบว่าเมื่อนำรูปแบบการจัดรายการ The Star มาใช้ในการเรียนการสอนแล้วนักเรียนมีการอยากเรียน อยากพูด กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในส่วนของนักเรียนที่แสดงในบทของพี่ม้า พี่เพชร พี่โจ้ ซึ่งทำหน้าที่ในการติชม วิพากษ์วิจารณ์ การนำเสนอของเพื่อนนั้นได้สร้างความกล้าแสดงออกของนักเรียนเป็นอย่างมาก
4. จุดเด่นของผลงาน
นักเรียนมีความสนใจในการเรียน บรรยากาศในห้องมีแต่เสียงหัวเราะ กล้าคิด กล้าแสดงออก ดูเป็นกันเองมากขึ้น และเมื่อได้รับคำติชมแล้วกลุ่มที่นำเสนอก็ยอมรับในสิ่งที่ได้ติชม และวิพากษ์วิจารณ์โดยนำผลงานไปปรับปรุงให้ดีขึ้น พบว่าการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
5. เงื่อนไขที่ทำให้ผลงานประสบผลสำเร็จ
กลุ่มนักเรียนที่นำเสนอผลงานต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน มีความสามัคคี ช่วยกันแก้ปัญหา และกลุ่มที่ทำหน้าที่ติชม วิพากษ์วิจารณ์ผลงานต้องพูดในสิ่งที่เป็นความจริง ครูคอยชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงผลงาน
6. การสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอด
ครูและนักเรียนร่วมมือกันพัฒนากิจกรรมในการนำเสนอผลงานให้มีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ