wkkschool

โรงเรียนวัดเขียนเขต


You are not connected. Please login or register

เรื่องเล่าเร้าพลัง

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

ชื่อเรื่อง การใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน
ผู้เล่า นางสาวรัตติกร ธนะสาร
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนการปฏิบัติ
แบ่งกลุ่มนักเรียน (เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน) ไว้ด้วยกัน ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ อธิบายเนื้อหารายวิชา จากนั้นทดสอบความเข้าใจโดยใช้เกม
(เลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหา)เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน (จูงใจดดยการเพิ่มคะแนนเป็นกรณีพิเศษ) เช่น การสอนภาษา HTML
กำหนด code เป็นคำสั่ง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบ (โจทย์คำสั่งจากง่าย 1 คำสั่ง แล้วยากขึ้นเรื่อย)แล้วครูเป็นผู้เลือกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเขียนคำตอบ (แข่งกัน) กลุ่มไหนถูกต้องและเสร็จเป็นกลุ่มแรกจะได้คะแนนมากที่สุด (คะแนนลดหลั่นไปตามลำดับ) จากนั้นสรุปคะแนนและเนื้อหาที่เรียนไป
บทเรียนที่ได้รับ
- นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอน เกิดการเรียนรู้และจดจำได้มากขึ้น
- นักเรียนมีส่วนร่วม และปฏิสัมพันธ์กัน มีความสุข
- ถึงแม้เด็กที่ไม่สนใจเรียน หรือเป็นเด็กอ่อนก็มีส่วนร่วม เพราะครูเป็นคนคัดเลือกให้ออกมาตอบคำถาม
แนวทางแก้ไขพัฒนาต่อยอด
นำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาเนื้อหาอื่น แต่ต้องเลือกรูปแบบเกมให้สอดคล้องกับเนื้อหาิวิชาที่สอน

ดูข้อมูลส่วนตัว

Admin

avatar
Admin
ขอบคุณครับ Very Happy

ดูข้อมูลส่วนตัว http://wkks.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ